Minőség
Minőség

REACH

A REACH szabályozás (EC No. 1907/2006) 2007. június 1.-én lépett hatályba. Az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) publikálta a különös aggodalomra okot adó anyagok listáját (SVCH), melyre jelöltlistaként hivatkoznak. Ez a listát rendszeresen frissítik.

Ha további információra lenne a REACH szabályozással kapcsolatban, írjon az info@wieland-kupral.hu címre.